* חובה למלא את כל השדות

המידע שתמסור יוזן למאגר מידע ממוחשב שמספרו 700019285 ולמאגר שמספרו 990051484 וישמש למטרות שיווקיות כולל למשלוח פרסומת באמצעות SMS ,Email, פקס, טלפון ועמוד ג'ון ברייס, מדיאטק והמי"ל בפייסבוק.
יש באפשרותך לשנות פרטיך או להימחק מהמאגר באמצעות מייל לכתובת infomail@johnbryce.co.il או בטלפון 03-7100777.
לא חלה חובה חוקית למסור את המידע.