* חובה למלא את כל השדות
X
אני מסכים לקבל דברי פרסומת של גון ברייס הדרכה, חברות הבנות שלה ( Blue Education, Net Bryce והמיל) וחברת אלונה. המידע שתמסור יוזן למאגר מידע ממוחשב שמספרו 700019285, וישמש את גון ברייס הדרכה, Blue Education, Net Bryce ומדיאטק למטרות שיווקיות כולל למשלוח פרסומת באמצעות SMS, Email, פקס, טלפון ועמוד פייסבוק. יש באפשרותך לשנות פרטיך או להימחק מהמאגר באמצעות מייל לכתובת jbtinfo@johnbryce.co.il או בטלפון 03-7100777. לא חלה חובה חוקית למסור את המידע.