Database

הדור החדש של מסד הנתונים הפופולאר Oracle Database 12c מציג ארכיטקטורה חדשה ומגוון רחב של שירותים מתקדמים המאפשרים קונסולידציה פשוטה ונוחה לענן, שיפור ההמשכיות העסקית, נוחות הפיתוח, שיפורי אבטחת מידע ועוד. חברת Oracle מספקת גם פתרון מלא ואינטגרטיבי לאחסונו וניהולו של מידע שאינו מובנה תוך אינטגרציה מלאה עם המידע הארגוני וביצוע אנליזה מתקדמת של המידע – בכדי להפיק ערך עסקי אמתי מעולם ה- Big Data.

מסלול זה כולל מגוון רחב של סמינרים המציגים שירותים וטכנולוגיות חדשות לניהול המידע בעידן ה- Big Data ונציג את הפתרונות המובילים מבית Oracle תוך דגש על אופטימיזציה ושיפור ביצועים, שמירה על זמינות, שרידות, רמת אבטחה גבוהה, יכולות ניהול מתקדמות ועוד.

כל סמינר הינו סמינר יומי  09:00-16:30 

מנהל/ת מסלול

ליאת סבג
ליאת סבג

יום ראשון 19 נובמבר 2017

יום שני 20 נובמבר 2017

יום שלישי 21 נובמבר 2017

יום רביעי 22 נובמבר 2017

יום חמישי 23 נובמבר 2017