DevOps

DevOps הופך להיות חלק אינטגרלי של עולם פיתוח פרוייקטי תוכנה. הפעילות בתחום DevOps רלוונטית לכל המעורבים בתהליכי ביצוע פרויקט מאנשי המקצוע, מפתחים, בודקי תוכנה, אנשי IT ועד למנהלים. בלב המונח DevOps עומד הרעיון של אוטומציית תהליכי ביצוע הפרוייקט החל משלב ה-Development דרך שלב ה-Operation בתוך הנחה שפרויקטים בעולם Agile נוטים לעבור שינויים תכופים והמערכת נדרשת לכל השלבים שבין ה-Development ל-Operation לעיתים קרובות. עובדה זו הופכת להיות עוד יותר קיצונים כאשר מדובר בשירותי רשת וב-Microservices.

מסלול זה עוסק במגוון הרחב של הטכנולוגיות והכלים בעולם DevOps תוך שימת דגש על הפופולאריים והנפוצים שבהם. בין הסמינרים תמצאו כיצד לשלב Jenkins, Docker, כלי ניטור וניהול גרסאות כמו גם יישום CI/DC.

כל סמינר הינו סמינר יומי  09:00-16:30 

מנהל/ת מסלול

לידור גרסטלר
לידור גרסטלר

יום ראשון 19 נובמבר 2017

יום שני 20 נובמבר 2017

יום שלישי 21 נובמבר 2017

יום חמישי 23 נובמבר 2017

יום ראשון 26 נובמבר 2017

יום שני 27 נובמבר 2017