Technology Managers and Leaders

בעולם בו התעשייה מתפתחת באופן קבוע, מנהלים ומקבלי החלטות נדרשים להיות מסונכרנים עם רחשי השוק ולהיות מסוגלים לנווט בהתאם לשינויים ולחידושים בעולם הפיתוח. מסלול זה מכיל מגוון רחב של סמינרים המתייחסים לכל האספקטים שבעולם הפיתוח מנקודת מבטו של מקבל החלטות אסטרטגיות ומנהלים. בין הסמינרים תמצאו כיצד להפוך לאג’ליים יותר באמצעות DevOps, תכנון אסטרטגית מעבר לענן, התמודדות עם נתונים בעולם ה-BigData, הבנת הפוטציאל הגלום ב-Web והפיכת הארגון ל-IoT ready ומינוף הפתרונות של חברת אורקל לטובת צרכי הארגון.

כמו כן, כבכל שנה, מובילי דרך ומנהלים ימצאו מגוון של סנדאות מיומנויות רכות לשיפור כישוריהם ויכולותיהם האישיים.

 

כל סמינר הינו סמינר יומי  09:00-16:30 

מנהל/ת מסלול

זיו מנדל
זיו מנדל

יום ראשון 19 נובמבר 2017

יום שני 20 נובמבר 2017

יום שלישי 21 נובמבר 2017

יום רביעי 22 נובמבר 2017

יום חמישי 23 נובמבר 2017