After Event Workshops

מסלול זה נועד לאפשר למשתתפים לשפר את חווית הלמידה שלהם על ידי עבודה מעשית. הסמינרים במסלול מועברים בכיתות מחשבים מותאמות מראש. בנוסף לידע התיאורטי ולהדגמות המרצים, המשתתפים מבצעים מעבדות בטכנולוגיות ובסביבות הנלמדות. סמינרים אלו מאפשרים למשתתפים להבין טוב יותר את הנושאים הנלמדים וגם להעריך עד כמה הם רלוונטיים ופרקטיים ליישום בארגון שלהם.

השנה, מסלול ה- After Event Workshops כולל כמה נושאים מעניינים במיוחד, בהם סמינר מעבר לפיתוח בסביבת Java 8 הכולל Functional Programming  – ו-Streams, סמינר  Full Stack Web המשלב בתוכו עבודה עם Angular בצד הלקוח ו-Node בשרת, סמינרי אורקל בסוגיות מתקדמות בניהול Database  ובעבודה בסביבת Big Data  בשילוב עם שפת R ובשימוש בתשתיות ובפתרונות של אורקל בעולם זה.

כל סמינר הינו סמינר יומי  09:00-16:30 

הסמינרים יתקיימו בבניין ג’ון ברייס הדרכה, רחוב חומה ומגדל 29, תל אביב.

 

יום שלישי 21 נובמבר 2017

יום ראשון 26 נובמבר 2017

יום שני 27 נובמבר 2017