ה- After Event Workshops יתקיימו בבניין ג'ון ברייס הדרכה, רחוב חומה ומגדל 29 תל אביב.

JB_building_colaj