יום ראשון 27 נובמבר 2016

יום שני 28 נובמבר 2016

יום שלישי 29 נובמבר 2016

יום רביעי 30 נובמבר 2016

יום חמישי 1 דצמבר 2016

יום ראשון 4 דצמבר 2016

יום שני 5 דצמבר 2016